9 1 2 3 4 5 6 7 8
Software For Slideshow by VisualSlideshow.com v1.6

(รหัสสินค้า P12-0010 )

No.

รายการสินค้า

จำนวน

ราคา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

 

น้ำโช้คเบอร์รี่+องุ่นแดง 100%

น้ำกีวีขวดเล็กพร้อมดื่ม (Nekta) 250 มล.

น้ำสตรอเบอร์รี่ขวดเล็กพร้อมดื่ม (Nekta)

น้ำผึ้งสวนจิตรขวดเล็ก 200 ซีซี

ลูกเดือยอบกรอบ

น้ำว่านกาบหอย

แป้งถั่วเหลืองใหญ่  400  กรัม  (ดอยคำ)

เครื่องดื่มธัญญาหาร (ซองเดอร์)

ชาหยดน้ำค้าง

แครกเกอร์ญี่ปุ่น

ข้าวน้ำนมอบกรอบ  (เจ , ไม่เจ)

กระเช้า+ค่าจัดแบบธรรมดา

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

    1.00  กระปุก

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

  1.00  กล่อง

            1.00  กล่อง

1.00  ห่อ

1.00  ห่อ

1.00  ห่อ

1.00  ชุด

 

49.00

49.00

48.00

55.00

38.00

25.00

48.00

77.00

55.00

55.00

45.00

250.00

รวมเป็นเงิน

(เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

794.00

(รหัสสินค้า P12-0011)

No.

รายการสินค้า

จำนวน

ราคา

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

น้ำผึ้งสวนจิตรขวดเล็ก 200 ซีซี

ชาหยดน้ำค้าง

น้ำกีวีขวดเล็กพร้อมดื่ม (Nekta) 250 มล.

น้ำโช้คเบอร์รี่+องุ่นแดง  100%

น้ำสตรอเบอร์รี่ขวดเล็กพร้อมดื่ม (Nekta)

ลูกเดือยอบกรอบ

ครีมถั่วลิสงธรรมชาติ , น้ำผึ้ง (Healthy Mate)

น้ำมะเม่า  750 มล. (ดอยคำ)

น้ำมัลเบอร์รี่ 750 มล. (ดอยคำ)

เครื่องดื่มธัญญาหาร (โกล์ด คัพ)

แครกเกอร์ญี่ปุ่น

ข้าวน้ำนมอบกรอบ (เจ , ไม่เจ)

อาหารเสริมข้าวกล้อง

ลูกพรุนไม่มีเมล็ดแคลิฟอร์เนีย 200 กรัม

กระเช้า+ค่าจัดแบบธรรมดา

    1.00  กระปุก

1.00  ห่อ

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

 1.00  ขวด

  1.00  กล่อง

  1.00  กล่อง

  1.00  กล่อง

1.00  ห่อ

1.00  ห่อ

1.00  ถุง

1.00  ถุง

1.00  ชุด

55.00

55.00

49.00

49.00

48.00

38.00

65.00

60.00

60.00

89.00

55.00

45.00

50.00

84.00

250.00

 

 

รวมเป็นเงิน

(หนึ่งพันห้าสิบสองบาทถ้วน)

1,052.00